NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

ETIKA (REIHÓ)

S tradicí bojových umění souvisí i reihó.

Znalost etiky není prázdný soubor pravidel

Znalost reihó (etiky) je v budó velmi důležitá a souvisí s tradicí tohoto bojového umění. Zahrnuje etiku strojení, pozdravů, chování v dódžó a při zápase, učí respektu a uctivosti k sensejovi a ostatním cvičencům i soupeřům při zápase.

Etiketa v budó představuje napojení na historii a tradici. Etiketa, kterou dodnes dodržujeme, je v přibližně stejné podobě jakou používali po staletích mistři a jejich žáci, kdy bojové umění nebylo jen koníčkem, ale životně důležitým uměním k přežití.

Příchodem do dódžó ještě před příchodem senseje mu vyjadřuješ úctu.

Chceš-li cvičit v jiném dodžó, vždy se dovol předem učiteli vlastního dódžó.

Vytírání podlahy je součást cvičení a podílí se na něm všichni cvičenci. Vytíráním nejen odstraníme nečistoty z podlahy, ale také očišťujeme svoji mysl od všech negativních vlivů daného dne.

 

Obecná pravidla pro chování v Nozomi Dojo

Tato pravidla platí obecně i v jiných dódžó, mohou se však v jednotlivostech lišit. Pokud cvičíš v jiném dódžó, je třeba přijmout místní pravidla.

 • Do dódžó vcházej vždy s čistým srdcem a snahou o přiblížení se ideální dokonalosti.
 • Snaž se být v dódžó dříve než sensej – vyjadřuješ tak svůj respekt a zdvořilost učiteli a také svoji vůli učit se.
 • Při vstupu do a odchodu z dódžó pozdrav čestné místo (kamizu) úklonou. Vyjádříš tím svou úctu tomuto "znamení". V případě, že není kamiza vyvěšená, ukloň se směrem do prostoru dódžó.
 • Do dódžó se chodí naboso, jen učitel může určit jinak.
 • Své věci si vždy sám rychle a přesně připrav, pomoz pomalejším.
 • Kendó: Před cvičením vyrovnej bógu do jedné řady tak, že taré umístíš před dó a zajistíš jej omotáním tare-obi kolem dó. Rukavice kote polož vpravo vedle dó a helmu men polož na rukavice.

 • Kendó: V případě přestávky mezi cvičeními a svléknutím bógu, jej opět vyrovnej v řadě stejným způsobem jako před cvičením, jen šátek je volně přehozen přes men, aby se sušil (platí pro kendó).
 • Vytíráš-li v dódžó podlahu (zókin gake), měj na paměti, že čistíš nejenom zem, ale očišťuješ také svou mysl a srdce od všech svých negativních emocí toho dne.
 • Při nástupu sedí učitel(-é) na místě před žáky, kdy nejvyšší technický stupeň sedí nejblíže čestnému místu v dódžó. Čestné místo je určené pro senseje nebo čestné hosty. Mohou zde sedět i další učitelé a instruktoři, ale pouze na pokyn senseje.
 • Žáci, kohajové, sedí naproti učitelům, vždy nejvyšší technický stupeň nejblíže čestnému místu.
 • Oblečení a vybavení udržuj čisté, upravené a v dobrém stavu. Pokud během cvičení potřebuješ vybavení upravit, přeruš cvičení, ukloň se a proveď příslušné opravy mimo místo cvičení (podle vážnosti opravy buď na okraji dódžó nebo si dovol učiteli a odejdi se upravit do šatny). Poté se znovu ukloň a pokračuj ve cvičení.
 • Sedíš-li na zemi, nikdy ne s nohami nataženými před sebe, či s pokrčenými koleny před sebou a zapřenýma rukama o ně.
 • Pokud musíš projít před člověkem, omluv se mu, že mu rušíš výhled tak, že před ním projdeš v lehké úkloně s rukou nataženou k zemi vytyčující Tvoji cestu (použij levou nebo pravou ruku podle toho, která je blíže člověku, kterého míjíš).
 • V dódžó se bezúčelně neběhá, nekřičí, nesměje se nahlas, nejí, nekouří a nenosí klobouk nebo čepice.
 • Dbej na bezpečnost a snaž se předcházet zraněním.
 • Nedotýkej se meče a dalšího vybavení jiného cvičence, pokud k tomu nejsi vyzván.
 • Nepřekračuj ležící meč, k meči se chovej s respektem a úctou. Neopírej meč jeho špičkou o zem.
 • Při cvičení věnuj pozornost tomu, co ti říká sensej nebo senpaj. Cvič usilovně, snaž se o správnou formu cvičení a bojového ducha.
 • Při výměně partnera jej na začátku a na konci cvičení pozdrav úklonou, na konci cvičení navíc poděkuj „arigató“ (zdvořilejší forma „dómo arigató gozaimašta“), případně česky „děkuji“.
 • Pokud potřebuješ cvičení přerušit, odejít, nebo pokud se do cvičení zapojuješ později, požádej senseje o dovolení. Pokud se chceš na něco zeptat, vyčkej na vhodný okamžik a požádej senseje o slovo pozvednutím ruky.
 • Při přerušení cvičení se neopírej o zeď ani o meč.
 • Při zápase nepokřikuj, povzbuzuj potleskem.