NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

NIHON KENDO KATA

Kata jsou pravidla pro zacházení s mečem a dodnes jsou zkladním stavebním kamenem v tréninku kendó. Napomáhají k osvojení správného zvládnutí techniky, vedou k jistému zacházení s mečem a více se přibližují jeho reálnému použití. Kata jsou cvičena také pro potřeby zkoušek na vyšší technické stupně. Kata se cvičí s dřevěnými meči bokken/bokuto nebo s tupým kovovým mečem iaito.

Kata především učí

 • správné postoje
 • schopnost vnímat soupeřovi záměry
 • správný pohyb meče; rychlost a přesnost seků a bodání
 • rozvíjet držení těla, ušlechtilé chování, hrdost a důstojnost (kigurai)
 • rozvíjet představu bojového ducha prostřednictvím výkřiku (kiai)
 • odhadovat správnou vzdálenost pro seky a bodání a odhadovat správný čas zásahu (maai)

Základní pravidla pro kata

 • učidači má roli učitele, šidači má roli studenta (šidači v katě vítězí)
 • učidači vede šidačiho - pokyn k zahájení katy dává učidači výkřikem „název katy+ joj“, učidači se pohne první a šidači o něco později v závislosti na učidačiho pohybu
 • v průběhu celého cvičení nesmí polevit soustředění
 • při pohybu nohama se přední noha (pravá) pohybuje dopředu a zadní noha dozadu
 • aši sabaki (pohyb nohama) musí být prováděn potichu a tak, aby se prsty nezvedaly příliš vysoko nad zem
 • šidači vytváří vzdálenost
 • výkřik učidačiho je "jááh" a šidačiho "tóóh"
 • pro obvyklé cvičení se používá bokken
 • vzájemný pohled učidačiho a šidačiho se nesmí přerušit
 • bdělost či uvědomění by mělo být uplatňováno se silným kigurai

Nihon Kendó Kata - přehled

Kendó kata nemají speciální názvy, ale jen čísla. Existuje 7 kata pro dlouhý meč a 3 kata pro krátký meč.

Kata pro dlouhý meč (tači/odači) Kata pro krátký meč (kodači)
1. kata - Tači ipponme 1.kata - Kodači ipponme
2. kata - Tači nihonme 2.kata - Kodači nihonme
3. kata - Tači sanbonme 3.kata - Kodači sanbonme
4. kata - Tači jonhonme  
5. kata - Tači gohonme  
6. kata - Tači ropponme  
7. kata - Tači nanahonme