NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

STAŇTE SE PŘÍZNIVCEM KLUBU

Řekne-li se Japonsko, vybaví se každému jiný typický pojem charakterizující tuto zemi. Někomu vytanou na mysl motorky a auta, jinému audio a video přístroje a někomu třeba japonské zahrady. Co je však skutečně nejtypičtější a ve světě jedinečné je japonský meč KATANA.

Pomozte klubu a staňte se příznivcem

Činnost každého sportovního oddílu závisí i na velikosti členské základny, protože právě díky ní oddíl může nadále prosperovat a vyvíjet svoji činnost. Nejde jen o aktivní členy, kteří pravidelně chodí na tréninky, semináře, účastní se turnajů a pomáhají při pořádání různých akcí, ale i o příznivce, kteří jednak rozšíří počet členů klubu a jednak se mohou v rámci svých možností podílet na organizaci sportovních akcí. Příznivec klubu má možnost se aktivně zapojit do tělovýchovných aktivit a pomoci vytvářet materiálové a tréninkové podmínky klubu.

Pokud se tedy nechcete aktivně zapojit do cvičení, ale zapojit se do činnosti klubu, staňte se jeho příznivcem.

Kdo se může stát příznivcem klubu

Příznivcem se může stát každý, kdo souhlasí s posláním klubu, nahlásí své jméno, rodné číslo, adresu a zaplatí členský příspěvek ve výši 50,- Kč na rok. Poskytnuté osobní údaje budou použity jen pro vnitřní potřebu klubu a ČFK.

Základní poslání NOZOMI Dojo vychází ze stanov klubu a zahrnuje:

  • Rozvoj a propagaci bojového umění kendó, dodržování jeho etiky a ducha v souladu s tradiční linií.
  • Udržování a rozvíjení přátelství a spolupráce mezi členy NOZOMI Dojo a rozvoj spolupráce v rámci ČFK
  • Začlenění kendó v ČR do národních a mezinárodních systémů tělesné výchovy.
  • Organizaci sportovních činností v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit a vytváření pro ni materiálových a tréninkových podmínek.
  • Hájení zájmů členů NOZOMI Dojo. Za tímto účelem i snahu spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci.
Máte-li zájem stát se příznivcem klubu, navštivte nás na některém z tréninků, nebo se přihlaste u některého z členů vedení klubu. Rádi Vás uvítáme mezi námi.