NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

VÁNOČNÍ KENDOVÁNÍ A NOZOMI CUP 2016

Turnaj mládeže do 18 let, turnaj 3-členných týmů a Národní pohár kendó ČR.
 

Program je koncipován jako dvoudenní akce.

V sobotu dopoledne proběhne cvičení kendó zaměřené především na mládež (ale i dospěláci si užijí :). Odpoledne začne turnajem mládeže Vánoční kendování a sobotní program zakončí soutěž 3-členných týmů. Vánoční kendování je určené i pro nečleny ČFK.

V neděli se uskuteční turnaj Nozomi Cup, který je zařazen do systému Národního poháru ČR kendó v kategoriích junioři, ženy, open (smíšená). Národního poháru se mohou zúčastnit pouze členové ČFK.

 

Termín

26. - 27.11. 2016, sobota, neděle

Místo akce

Střední průmyslová škola stavební
Pospíšilova třída 787/11
500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí

mapa

Vánoční kendování

Seminář (dopolední keikó)

Dopolední keikó povede Martin Fritz a Pavel Štěpán ml.

Turnaj - kategorie jednotlivci

Kihon do 17 let vč.

  • Pouze pro cvičící méně nežli dva roky. Účastník kategorie kihon se smí přihlásit i do kategorie shiai.

  • Učikomi geiko: men --- kote --- do --- kote-men --- kote-men-do --- men (bude probíráno i na dopoledním keikó). Následuje hantei.

Shiai        do 8 let vč. (ml. žáci)

Shiai   9 až 11 let vč. (st. žáci)

Shiai 12 až 13 let vč. (dorostenci)

Rozhodující je rok narození. Kategorie může pořadatel v den turnaje upravit, sloučit nebo zrušit, a to podle počtu nebo věku přihlášených.

Turnaj týmů

  • Týmy jsou tříčlenné, smíšené s možností jednoho náhradníka.

  • Tým může být sestaven z členů různých oddílů. 
  • Týmy jsou bez omezení věku.

Kontrol šinaj

Kontrol šinaj na vánočním kendování neprobíhá. Za správný stav šinajů a výstroje zodpovídají senpajové jednotlivých dojo.

Nozomi Cup

Junioři, 14 - 17 let vč.

Ženy, 14 let a starší.

Smíšená, 14 let a starší.

Program

Sobota Vánoční kendování
09:00 - 9:30 Registrace Vánoční kendování + vyzvednutí  registračních lístků a jmenovek pro týmy.
Soupisky týmů a jmenovky odevzdat nejpozději do 13:00 hodin.
09:30 - 11:30 Dopolední keikó.
11:30 - 12:00 Přestávka, rozcvička, porada rozhodčích.
12:00 - 14:30 Vánoční kendování - turnaj mládeže.
14:45 Vyhlášení výsledků.
15:00 - 17:00 Vánoční kendování - turnaj 3-členných týmů.
17:00 - 17:30 Volné džigeiko.
Čas ukončení Vánočního kendování a začátek turnaje týmů může být vzhledem k průběhu turnaje posunut.
Neděle Nozomi Cup
09:00 - 09:45 Registrace + kontrola šinajů + rozcvičení.
09:45 - 10:00 Porada rozhodčích.
10:00 Zahájení turnaje.
10:00 - 10:45 Nozomi Cup - kategorie junioři.
10:45 - 11:30 Nozomi Cup - kategorie ženy.
11:30 - 15:00 Nozomi Cup - kategorie open.
15:30 Vyhlášení výsledků.
16:00 - 17:00 Volné džigejko.
17:00 Uzavření tělocvičny.
do 18:00 Opuštění prostoru školy.
Začátek turnaje žen a open a džigejko mohou být vzhledem k průběhu turnaje časově posunuty.

Ubytování

Ubytování je v hale, kde probíhá turnaj. Spacáky a karimatky s sebou.

Po 20:00 hodině bude v hale zhasnuto. Svítit se může v přilehlých prostorách.

Stravování a občerstvení

Pro účastníky bude v režii pořadatele k dispozici drobné občerstvení - nápoje, tatranky.

Pořadatel nezajišťuje společné stravování.

Poplatky

Děti do 6 let zdarma

POPLATEK:

základní pro členy ČFK/SKF Poznámka
Keikó do 18 let vč. 100,- Kč 80,- Kč  
Keikó od 19 let 130,- Kč 100,- Kč  
Vánoční kendování 150,- Kč 150,- Kč  
Turnaj týmů 80,- Kč/osoba 80,- Kč/osoba  
Nozomi Cup (junioři nebo open nebo ženy)  ------------------ 300,- Kč  
Nozomi Cup (kombinace kategorií)  ------------------ 350,- Kč  
Ubytování tělocvična 70,- Kč 70,- Kč  

Přihlášky

Termín všech přihlášek je do: 18.11.2016

Přihlášky Vánoční kendování

Akceptujeme pouze e-mailem a na předepsaném formuláři. Přihlášky týmů až při registraci.

Přihlášky: Roman Záhora, e-mail: roman.zahora@seznam.cz

Přihlašovací formulář VK ke stažení (xls)

Přihlášky Nozomi Cup - Národní pohár

Přihlášky na Národní pohár jsou možné pouze přes databázi ČUBU.

Dohlášky, odhlášky

Dohlášky. V případě dohlášek po termínu nebo na místě nemůžeme zajistit zařazení závodníka do kategorií jak ve Vánočním kendování, tak v Nozomi Cup. Dohlášený závodník může být zařazen pouze v případě uvolnění místa v poolu.

Přihlášky po termínu nebo na místě: 100% příplatek k poplatkům.

Storna. Odlášky po termínu: 100% z cen všech poplatků

Platba

Platba předem na účet Nozomi Dojo do 22.11.2016, číslo účtu  1006000399/5500, do textu"VKaNC2016_název oddílu". Výše úhrady musí souhlasit s cenami v registračním formuláři pro VK s připočtením ceny za NC. Platba za týmy proběhne hotově v den konání turnaje. Neuhrazením poplatku v termínu je přihláška neplatná. 

Registrace

Týmy: Na místě. Při registraci obdržíte soupisku pro přihlášku týmů a jmenovky pro vypsání názvu týmů a členů týmů.

Jednotlivci: Při registraci na turnaj NOZOMI Cup je nutné předložit platné členské průkazy ČFK s platnou lékařskou prohlídkou.

Neplatná lékařská prohlídka je důvodem k nezaregistrování závodníka na turnaj.

Informace

Roman Záhora, mobil: 723 225 015, e-mail: roman.zahora@seznam.cz

Ke stažení a další odkazy

Přihlašovací formulář VK

Příjezdy k dojo a ubytování (mapa v pdf)

Výsledky minulých ročníků Vánoční kendování

Výsledky minulých ročníků Nozomi Cup

 

Upozornění: Účastníci Vánočního kendování a Nozomi Cupu (VKaNC) se účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost a u vědomí svého dobrého zdravotního stavu. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za škody způsobené během VKaNC v dojo i mimo něj účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven.
Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře účastník VKaNC bere na vědomí a přijímá propozice a pokyny závodu, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch VKaNC (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů ad.). Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu z akce a jejich využitím ve prospěch propagace VKaNC a dalších akcí pořádaných Nozomi Dojo.

 

Akce je pořádána s podporou města Hradec Králové