NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

NOZOMI DŽÓDÓ SEMINÁŘ

Zveme Vás na seminář, otevřený trénink reprezentace a zkoušky do 1.kjú.
Akce probíhá pod patronací ČFK.
Cvičit se bude Seitei Džó podle ZNKR.
Zkoušky proběhnou dle pravidel ČFK.
 

Vedení semináře

Marián Bartko, 3. dan džódó

Zkušební komise

Marián Bartko, 3. dan džodó

Adriana Nagyová, 3. dan džodó

Michal Kolísek, 3. dan džodó

Termín

21. - 23.7. 2017

Místo akce

Sokolovna, České Meziříčí (cca 20 km od HK)

Sokolská 355

517 71 České Meziříčí

Mapa

Program

Pátek  
18:00 - 20:00 Welcome keiko.
Sobota  
9:00 - 17:00 Seminář džódó.
17:00 - 18:00 Zkoušky džódó do 1. kjú.
Neděle  
09:00 - 16:00 Otevřený trénink reprezentace.

Ubytování

Ubytování bude ve vlastních spacácích v místě konání semináře. Karimatky s sebou.

Stravování a občerstvení

Pro účastníky bude v režii pořadatele k dispozici drobné občerstvení - nápoje, tatranky.

Pořadatel nezajišťuje společné stravování. Bude však možnost dohodnout/objednat stravování v místě.

Poplatky

POLOŽKA

POPLATEK
Seminář a otevřený trénink reprezentace 600,- Kč za dva dny, 350 Kč za jeden den
Zkoušky Registrační poplatek viz Zkouškový řád ČFK
Zápisné 100 Kč pro všechny stupně.
Nocleh 50,- Kč/osoba/noc

Přihlášky

Termín všech přihlášek je do: 7.7.2017

Přihlášky na seminář ve formuláři ZDE

Přihlášky na zkoušky: Vyplňte a odešlete, do uvedeného dedline, elektronicky na pořadatele přihlášku na oficiálním přihlašovacím formuláři.  Tu si současně vytiskněte, nechte potvrdit vedoucím svého dojo a potvrzenou ji odevzdejte před zkouškami. U cizích státních příslušníků je potřeba odevzdat i souhlas své národní federace se zkouškami v zahraničí.

Na zkoušky je nutné předložit platný průkaz ČFK.

Platba

Platba předem na účet Nozomi Dojo do 7.7.2017, číslo účtu 1006000399/5500, do textu"Jodo2017-své příjmení". Výše úhrady musí souhlasit s cenami dle registrační tabulky. Neuhrazením poplatku v termínu je přihláška neplatná. 

Zkoušky jsou hrazeny HOTOVĚ v CZK na místě akce (registrační poplatek i zápisné).

Informace

Pavel Tomeš, mobil: +420 777 713 624, e-mail: tommy.scat@tiscali.cz

 

Upozornění: Účastníci semináře a zkoušek se účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost a u vědomí svého dobrého zdravotního stavu. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za škody způsobené během akce v dojo i mimo něj účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven.
Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře účastník akce bere na vědomí a přijímá propozice a pokyny akce, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch akce (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů ad.). Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu z akce a jejich využitím ve prospěch propagace akce a dalších akcí pořádaných Nozomi Dojo.

 

Akce je pořádána s podporou města Hradec Králové