NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

NOZOMI DŽÓDÓ SEMINÁŘ

Zveme Vás na seminář, otevřený trénink reprezentace a zkoušky do 1.kjú.
Akce probíhá pod patronací ČFK.
Cvičit se bude Seitei Džó podle ZNKR.
Zkoušky proběhnou dle pravidel ČFK.
 

Vedení semináře

Marián Bartko, 4. dan džódó

Zkušební komise

Marián Bartko, 4. dan džodó

Adriana Nagyová, 3. dan džodó

Pavel Tomeš, 2. dan džodó

Termín

11. - 12.8. 2018

Místo akce

Základní škola České Meziříčí (cca 20 km od HK)

Mapa

Program

Pátek  
18:00 - 20:00 Volné cvičení. Příjezd účastníků.
Sobota  
9:00 - 17:00 Seminář džódó.
17:00 - 18:00 Zkoušky džódó 1. kjú.
Neděle  
09:00 - 16:00 Otevřený trénink reprezentace.

Ubytování

Ubytování bude ve vlastních spacácích v místě konání semináře. Karimatky s sebou.

Stravování a občerstvení

Pro účastníky bude v režii pořadatele k dispozici drobné občerstvení - nápoje, tatranky.

Pořadatel nezajišťuje společné stravování. Bude však možnost dohodnout/objednat stravování v místě.

Poplatky

POLOŽKA

POPLATEK
Seminář a otevřený trénink reprezentace 650,- Kč za dva dny, 400 Kč za jeden den
Zkoušky viz Zkouškový řád ČFK
Nocleh 50,- Kč/osoba/noc

Přihlášky

Termín všech přihlášek je do: 3.8.2018

Přihlášky na seminář ve formuláři ZDE

Přihlášky na zkoušky a registrační poplatek proveďte prostřednictvím databáze ČUBU.

Je také nutné vyplnit a odeslat elektronicky na pořadatele přihlášku na oficiálním přihlašovacím formuláři, kterou si následně vytisknete a před zkouškami odevzdáte potvrzenou vedoucím dojo. U cizích státních příslušníků je potřeba odevzdat i souhlas své národní federace se zkouškami v zahraničí.

Na zkoušky je nutné předložit platný průkaz ČFK.

Platba

Platba předem na účet Nozomi Dojo do 3.8.2018, číslo účtu 1006000399/5500, do textu"Džódó seminář 2018 - své příjmení". Výše úhrady musí souhlasit s cenami dle registrační tabulky. Neuhrazením poplatku v termínu je přihláška neplatná. 

Zkoušky jsou hrazeny prostřednictvím faktury z databáze ČUBU a poplatek za zápis hotově na místě.

Informace

Pavel Tomeš, mobil: +420 777 713 624, e-mail: tommy.scat@tiscali.cz

 

Upozornění: Účastníci semináře a zkoušek se účastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost a u vědomí svého dobrého zdravotního stavu. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za škody způsobené během akce v dojo i mimo něj účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven.
Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře účastník akce bere na vědomí a přijímá propozice a pokyny akce, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch akce (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů ad.). Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu z akce a jejich využitím ve prospěch propagace akce a dalších akcí pořádaných Nozomi Dojo.

 

Akce je pořádána s podporou města Hradec Králové