NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

KENDÓ - TECHNICKÉ STUPNĚ

Zkoušky, spolu s keikó a šiai, patří mezi základní pilíře kendó.

Obsah

Kjú - žákovské technické stupně
Dan - mistrovské technické stupně
Šógó - tituly pro starší učitele

 

Technické stupně jsou kjú - žákovské a dan - mistrovské.

Zkoušky na technické stupně se řídí Zkušebním řádem České federace Kendó, který je součástí Vnitřního řádu ČFK – sekce VII. Ve zkušebním řádu jsou uvedeny termíny zkoušek, přihlášky, poplatky, oblečení, průběh zkoušek a pod.

 

Kjú - žákovské stupně

Zde je tabulka technických stupňů a orientačně požadavky. V případě vážného zájmu o zkoušky se informujte u svého učitele nebo oficiálních dokumentech ČFK. Údaje zde mohou být neaktualizované.

Stupeň kjú Minimální doba cvičení*) Kirikaeši Učikomi-geiko Džigeiko Bokutó ni joru kendo kihon-waza keko-ho Nihon kendó

kata

6. kjú 3 m/20 tr A A   1 - 2
5. kjú 6 m/35 tr A A   1 - 3  
4. kjú 10 m/60 tr A A   1 - 5  
3. kjú 15 m/90 tr A A   1 - 9 1
2. kjú 20 m/120 tr A A A (1 - 9) 1, 2, 3
1. kjú 30 m/180 tr **) A   A (1 - 9) 1, 2, 3, 4, 5

*) musí být splněna vždy obě kritéria
**) pro přihlášení na zkoušku 1.kjú musí mít uchazeč složený jakýkoli nižší stupeň kjú. Nejnižší možný věk pro 1. kjú je 12 let.

 

Především se dbá na následující aspekty cvičení:

  • reihó - oblečení, znalost etiky, chování, úvodní a závěrečný ceremoniál
  • šisei kamae - držení těla, postoj, sledování cíle
  • kiai - koncentrace, dech, bojové nasazení
  • maai - cit pro udržení vzdálenosti
  • datocu no kikai - reflex, vycítění momentu pro vlastní útok

 

Dan - mistrovské stupně

Pozor, informace nemusí být aktualizované. V případě zájmu o zkoušky se informujte u svého učitele.

Tecnický stupeň Časové období Minimální věk
1. dan 3 měsíce po 1. kjú 13 let
2. dan 1 rok po 1. dan  
3. dan 2 roky po 2. dan  
4. dan 3 roky po 3. dan  
5. dan 4 roky po 4. dan  
6. dan 5 let po 5. dan  
7. dan 6 let po 6. dan  
8. dan 8 let po 7. dan 45 let
9. dan 8 let po 8. dan  
10. dan 8 let po 9. dan  

 

Subjekty zkoušek

Technický stupeň Subjekt zkoušky
1. dan džigeiko, kata (odači 1 - 5) a písemná zkouška
2. dan džigeiko, kata (odači 1 - 7) a písemná zkouška
3. dan džigeiko, kata (odači 1 -7, kodači 1 – 3) a písemná zkouška
4. dan kata (odači 1 -7, kodači 1 – 3), zápas a písemná zkouška
5. dan kata (odači 1 -7, kodači 1 – 3), zápas a písemná zkouška
6. dan kata (odači 1 -7, kodači 1 – 3), zápas, písemná zkouška a soudcování
7. dan kata (odači 1 -7, kodači 1 – 3), zápas, písemná zkouška a soudcování
8. dan kata (odači 1 -7, kodači 1 – 3), zápas a zásady
9. dan Speciální komise
10. dan Speciální komise

 

Šógó - tituly pro starší učitele

  • renši - instruktor
  • kjóši - učitel, nositel minimálně 7. danu
  • hanši - mistr, nositel minimálně 8. danu a starší 55 let