NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 

Členské příspěvky Nozomi Dojo na rok 2023

Ceny členských příspěvků se řídí dle věku dosaženého příslušném roce.

 

 

 

Členský příspěvek se platí na kalendářní rok a skládá se z členského příspěvku spolku Nozomi Dojo a příspěvku České Federaci Kendó. Každý člen spolku je tak současně členem ČFK se všemi výhodami.

Řádný termín úhrady: platí se na účet nejpozději do konce ledna příslušného roku.

Neplaťte předem, např. již v prosinci, plaťte vždy v daném kalendářním roce.
Platba na účet č.
1006000399/5500, do textu pro příjemce text: Příspěvky 2023 - své příjmení.

 

Členové Nozomi Dojo

Věk

Úhrada kendó, iaidó nebo více budó
Řádný temín: do 31.1. daného roku
Úhrada jen džódó
Řádný temín: do 31.1.
Úhrada po řádném termínu

Do 16 let

1650 Kč /   825 Kč*

  825 / 415 Kč*

+200 Kč (=1850 Kč)

Od 16 do 18 let

2750 Kč / 1375 Kč*

1375 / 690 Kč*

+200 Kč (=2950 Kč)

Od 18 let

3300 Kč / 1650 Kč*

1650 / 825 Kč*

+200 Kč (=3500 Kč)
Důchodce (dosažení důch. věku) 900 Kč 900 Kč +200 Kč (=1100 Kč)

 

Příznivec

Příznivec oddílu = pasivní člen (neúčastní se sportovních akcí, zkoušek, tréninků, pasivní člen ČFK).

200 Kč příznivec ND, člen ČFK

100 Kč jen příznivec ND (bude vyřazen z ČFK).

Externista

Člen Nozomi Dojo, který cvičí v jiném oddílu (příspěvky do ČFK za něho odvádí Nozomi).

1100 Kč

Stážista

Člen jiného oddílu, který cvičí v Nozomi Dojo.

Základní poplatek snížený o poplatek ČFK.

  *Cena platí v případě začátku cvičení od září daného roku

Kontrolu svých úhrad si můžete ověřit ze stránky Private, sekce Přehled uhrazených příspěvků.

Kurz 2023 kendó pro začátečníky                              informace o kurzu

 

 

 

Termín úhrady: do konce září.

Platba na účet č. 1006000399/5500, do textu pro příjemce uvést text: Kurz kendó 2023, své příjmení.

 

Do 16 let

500 Kč

Od 16 let

800 Kč

 

Ke stažení                      

Evidenční list člena Nozomi Dojo

Vyplněný list odevzdat sekretáři klubu. Určeno pro nové členy.

Přihláška do kurzu kendó

Vyplněný list odevzdat sekretáři klubu. Určeno pro nové zájemce o kurz.