NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 

Členské příspěvky Nozomi Dojo na rok 2021

 

 

 

 

Členský příspěvek se platí na kalendářní rok a skládá se z členského příspěvku spolku Nozomi Dojo a příspěvku České Federaci Kendó. Každý člen spolku je tak současně členem ČFK se všemi výhodami.

Řádný termín úhrady: platí se na účet nejpozději do konce ledna příslušného roku.
Platba na účet č.
1006000399/5500, do textu pro příjemce text: Příspěvky 2021 - své příjmení.

 

 

Členové Nozomi Dojo

 Výkonný výbor Nozomi Dojo pro rok 2021 schválil SLEVU NA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVCÍCH ve výši 50%.

Uvedené ceny po slevě jsou v závorce - jedná se o mimořádnou slevu.

Mimořádná sleva je v důsledku výluk cvičení s ohledem na covidová opatření .

Věk

Úhrada kendó, iaidó nebo více budó
Řádný temín: do 31.1. daného roku
Úhrada jen džódó
Řádný temín: do 31.1. d. roku
Úhrada po řádném termínu

Do 16 let

1650 (825) Kč /   825 (412) Kč*

  825 (412) / 415 Kč*

1850 (925) Kč

Od 16 do 18 let

2750 (1375) Kč / 1375 (687) Kč*

1375 (687) / 690 Kč*

2950 (1475) Kč

Od 18 let

3300 (1650) Kč / 1650 (825) Kč*

1650 (825) / 825 Kč*

3500 (1750) Kč

 

Příznivecc

Příznivec oddílu = pasivní člen (neúčastní se tréninků, člen ČFK).

100

Externista

Člen Nozomi Dojo, který cvičí v jiném oddílu (příspěvky do ČFK za něho odvádí Nozomi).

1100 Kč

Stážista

Člen jiného oddílu, který cvičí v Nozomi Dojo.

Základní poplatek snížený o poplatek ČFK

  *Cena platí v případě začátku cvičení od září daného roku

Kontrolu svých úhrad si můžete ověřit ze stránky Private.

Kurz 2021 kendó pro začátečníky                              informace o kurzu

 

 

 

 

Termín úhrady: do konce září.

Platba na účet č. 1006000399/5500, do textu pro příjemce uvést text:

 

 

 

Do 16 lett

500 Kč

Od 16 let

800 Kč

 

Ke stažení                      

Evidenční list člena Nozomi Dojo

Vyplněný list odevzdat sekretáři klubu. Určeno pro nové členy.

Přihláška do kurzu kendó

Vyplněný list odevzdat sekretáři klubu. Určeno pro nové zájemce o kurz.