NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

KENDÓ - ZÁPAS (ŠIAI)

Kendó má i sportovní úroveň. Zápas v kendó má neopakovatelnou atmosféru.

Obsah stránky

Šiai - základní pravidla

Zásahová místa

Kihon

Základní povely rozhodčích

 

Šiai - základní pravidla

Zápas kendó probíhá v dódžó (tělocvičně), kde je vymezeno zápasiště šiaidžó, což je čtverec o velikosti strany 9 – 11 m.

Zápas rozhodují 3 rozhodčí, kteří pomocí praporků signalizují zásahy a další události. Hlavní šúšin a dva pomocní fukúšin.

Zápas vyhrává závodník, který dosáhl dvou ipponů (bodů), nebo po vypršení časového limitu (3 - 5 minut) vede o jeden bod. Při nerozhodném stavu se vyhlašuje hikiwake (remíza) nebo, při zápasu v eliminaci, enčó (prodloužení).

Ippon (bod) dostává závodník, který provedl platný zásah, nikoliv techniku. Zásah je uznán pouze v případě, že je založen na rychlosti, síle, přesnosti a správném odhadu vzdálenosti. Musí být veden poslední třetinou meče, která se označuje monouči, doprovázen bojovým výkřikem kiai a následným zanšinem, což je stav ostražitosti ihned po provedeném útoku. Platný zásah musí uznat alespoň dva ze tří rozhodčích. Rozhodčí udělují i napomenutí hansoku. Dvě napomenutí znamenají ippon pro soupeře. Napomenutí se také uděluje za vyšlápnutí ze šiaidžó, upuštění šinaje, podrážení a vytlačování, uchopení čepele rukou, uchopení soupeře nebo jeho šinaje, nesprávně provedená forma cuba-zeri-ai, pasivita v cuba-zeri-ia a některé další přestupky.

Zásahová místa - datocu

Zásahová místa

Na rozdíl od jiných bojových umění se ippon (bod) neuděluje za provedení techniky mimo útok. Samotná technika totiž nevede k poražení nepřítele ve skutečném souboji, ale je jen prostředkem jak útok (sek) provést.

Cesta k úspěchu v zápase nevede jen přes správnou techniku zásahu, ale závisí i na umění rychle reagovat na vzniklé situace a správně je vyhodnotit. Protivník je neustále pozorován a dochází k reagování na jeho pohyby a mysl.

Kihon

Pro cvičence, kteří se učí kendo teprve krátkou dobu se pořádá soutěž v technikách. Soutěží se vždy ve dvojici vedle sebe a techniky se provádějí proti motodačimu (partner soutěžících oblečený v bógu).

Tři rozhodčí porovnávají kvalitu provedení a bojové nasazení. Vítězí ten ze dvojice, který získá minimálně dva hlasy od tří rozhodčích.

Základní povely rozhodčích

Slovní povel Popis Pozice praporků Obrázek
Hadžime Začněte Praporky volně po obou stranách těla  
Nihonme Začněte boj o druhý bod
Śóbu Začněte boj o třetí (rozhodující) ipon
Enčó hadžime Začněte boj v prodloužení
Jame Přerušení zápasu Praporky nad hlavou  
Men-ari, koté-ari, dó-ari, cuki-ari Vyhlášení platného bodu na hlavu, ruku, břicho, krk Praporek v barvě vítěze šikmo nad hlavou  
Šóbu-ari Vyhlášení vítěze zápasu
Hikivake Vyhlášení remízy Praporky zkřížené nad hlavou  
Hansoku ikai První napomenutí Praporek napomínaného šikmo dolů  
Hansoku nikai Druhé napomenutí (ipon pro soupeře)
Gógi Porada rozhodčích Praporky smotané nad hlavou