NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

HISTORIE: NOZOMI CUP

Historie turnaje se datuje od roku 2005

Nozomi Cup patří od samého počátku vzniku mezi turnaje započítávané do systému Národního poháru kendó ČR. Pořádá jej oddíl NOZOMI Dojo z Hradce Králové vždy na podzim.

První ročník turnaje proběhl v roce 2005 a doplňoval turnaj pro děti, Vánoční kendování. Tento dětský turnaj má v Hradci Králové mnohaletou tradici, ale protože kendó, bohužel, cvičí stále méně dětí a mládeže, Vánoční kendování bylo potřeba oživit. Vznikl tak dvoudenní víkendový program, který zahrnoval půldenní seminář kendó zaměřený především na kihon, Vánoční kendování (turnaj pro mládež) a Nozomi Cup (Národní pohár kendó ČR).

Tento systém se osvědčil a následující rok byl program doplněn o turnaj 3-členných týmů a do Nozomi Cupu byl zařazen turnaj žen.

Vítězem prvního ročníku se stal Jan Cílek z oddílu Sandómon Praha. A historicky první vítězkou ženské části Nozomi Cupu se stala v roce 2006 Jaroslava Stejskalová, také z klubu Sandómon Praha.

Prvního domácího vítěze se turnaj dočkal v roce 2007, ve smíšené kategorii vyhrál Martin Fritz. Pavel Štěpán ml. ve smíšené kategorii a Pavla Štěpánová v ženách získali tento rok 3. a 2. místo. Následující rok oba muži svá umístění zopakovali.

-stp-

 

 

HISTORIE: Národní pohár kendó České republiky

Do roku 2002, kdy byl systém Národního poháru stanoven, existovaly vyjma Pražského poháru dva závody: Banri Ikku (pořádaný v Českých Budějovicích poprvé v roce 1995 a naposledy v roce 2008) a Technika Cup (pořádaný oddílem Sandómon Praha od roku 2001). V roce 2002 se sjeli kendisté do Prahy na první roční Satsuki Cupu, jehož pořádání se ujalo Kacubó Kenrikai, a v letech 2003, 2004 a 2006 si mohli kendisté změřit síly na Zlínském poháru zlínského Tenšin dódžó. Za nástupce Zlínského poháru můžeme považovat Moravský pohár, v jehož pořádání se střídají, eventuálně si pomáhají, některé moravské oddíly. V roce 2005 se kendisté poprvé sjeli na Nozomi Cup do Hradce Králové a v roce 2010 zavítali kendisté poprvé na závody Muga Cup brněnského oddílu Seišinkan. Stávajících pět turnajů, tedy Technika Cup, Satsuki Cupu, Moravský pohár, Muga Cup a Nozomi Cup, tvoří Národní pohár kendó.

Vznik uceleného závodního systému kendó v ČFK je spjat se jménem druhého ředitele Národního poháru (NP), kterým se stal v roce 2004 Pavel Štěpán st. Ve spolupráci se zkušenými členy ČFK a prvním ředitelem NP, Tomášem Jelenem, se mu podařilo zavést do pořádání závodů řád a vytvořit bodovací systém jednotlivých závodů. Závodníci získávají body za postup ze základní skupiny, za postup ve vyřazovacích zápasech a zvláštní bodovou bonifkací jsou ohodnoceny první tři místa.

Na těchto turnajích závodili ženy nejprve dohromady s muži. Až teprve v roce 2006 se konal první čistě ženský turnaj, a to v Hradci Králové. Vítězství si odnesla Jaroslava Stejskalová z oddílu Sandómon Praha. Kategorie žen se stala ihned součástí turnajů Národního poháru kendó a její výsledky se započítávají do samostatného žebříčku. Ženy si tak mohou vybrat, zda se zúčastní pouze ženské kategorie, smíšené neb obou. Na základě výsledků v NP pak vzniká Žebříček NP, celkové pořadí všech závodníků/závodnic, přičemž prvních osm z obou kategorií postupuje na Mistrovství české republiky kendó. Ženy se samozřejmě mohou nominovat v obou kategoriích.

 

(Převzato z Encyklopedie bojových umění a sportů, Česká unie bojových umění , Praha 2012, autor článku Pavla Štěpánová)