NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

KROUŽEK KENDÓ ZŠ SEVER - HISTORY

Kroužek pro děti 1. až 3. tříd.

Historie

Pavel Štěpán ml. koncem června 2013 kontaktoval několik základních škol s nabídkou vedení kroužku kendó. Jako první se ozvali ze Základní školy Sever. Rychle se dohodl s ředitelem školy na termínu, věku dětí a od září kroužek začal svoji činnost.

Akce byla předem konzultována s vedením klubu Nozomi, který poskytl pro kroužek šinaje. Cílem je u dětí rozvíjet pohybové a koordinační vlastnosti prostřednictvím umění kendó, morálně volní vlastnosti, kázeň, respekt a úctu k sobě a ke svému okolí.

Kroužek má roční náplň a další rok se hlásí nové děti a náplň se opakuje. Zájemci si samozřejmě mohou kroužek zopakovat.  Důležité je, že po absolvován ročního kroužku se mohou děti přihlásit do oddílu Nozomi Dojo bez nutnosti absolvovat kurz pro začátečníky. Tato možnost je nabídnuta jen vybraným jedincům, kteří mají o kendó opravdu zájem.

Z prvního kroužku, šk. rok 2013/2014, začali do oddílu chodit 4 děti (Lucka Hřibová, Šimon Veltruský, Ondřej Rydrych a Jan Vognar). Jsou opravdu šikovní. Z další let vzešlo několik dalších členů Nozomi Dojo, K. Šandová, Rezkovi, Kindlovi, Jerie a další. Bohužel, někteří z nich v pozdějším veku přestali cvičit.

 

Vedení kroužku bylo pro jednoho člověka náročné, jednalo se o  odpoledne jednou týdně, a bohužel se nenašel žádný nástupce z řad studentů nebo dospělých, kteří by byli ochotni věnovat jedno odpoledne mládeži nebo měli možnost se uvolnit z práce.

V roce 2019 jsme se ještě pokoušeli věc zachránit kroužkem při DDM, oslovili nás vlastni oni sami, ale i tady, přestože kroužek byl v pozdějších odpoledních hodinách a lektor placený, nenašel se nikdo, kdo by se této činnosti věnoval. Proběhlo asi pět lekcí pod vedením Pavla Štěpána st. a Lukáše Havelky.

Vzhledem k rozvoji kendó v Hadci králové je to škoda. Oddíl se tedy více zaměřil na nábor dětí do kurzů kendó, především  prostřednictvím drobné propagace na webu a za pomoci akcí města Hradce Králové, např. účastí  a propagací klubu Nozomi Dojo na Dnu náborů a sportu (dříve Nábřeží sportovců, později Festival sportu). Příliv dětí je však i tak malý.