NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

KROUŽEK KENDÓ ZŠ SEVER - HISTORY

Kroužek pro děti 1. až 3. tříd.

Historie

Pavel Štěpán ml. koncem června 2013 kontaktoval několik základních škol s nabídkou vedení kroužku kendó. Jako první se ozvali ze Základní školy Sever. Rychle se dohodl s ředitelem školy na termínu, věku dětí a od září kroužek začal svoji činnost.

Akce byla předem konzultována s vedením klubu Nozomi, který poskytl pro kroužek šinaje. Cílem je u dětí rozvíjet pohybové a koordinační vlastnosti prostřednictvím umění kendó, morálně volní vlastnosti, kázeň, respekt a úctu k sobě a ke svému okolí.

Kroužek má roční náplň a další rok se hlásí nové děti a náplň se opakuje. Zájemci si samozřejmě mohou kroužek zopakovat.  Důležité je, že po absolvován ročního kroužku se mohou děti přihlásit do oddílu Nozomi Dojo bez nutnosti absolvovat kurz pro začátečníky. Tato možnost je nabídnuta jen vybraným jedincům, kteří mají o kendó opravdu zájem.

Z prvního kroužku, šk. rok 2013/2014, začali do oddílu chodit 4 děti (Lucka Hřibová, Šimon Veltruský, Ondřej Rydrych a Jan Vognar). Jsou opravdu šikovní.