NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

Misogi

Misogi je původní šintoistická metoda očisty těla a mysli spojená s určitými asketickými postupy.

Historie misogi

(Převzato z web stránek Kensei)

Misogi je původní šintoistická metoda očisty těla a mysli spojená s určitými asketickými postupy. Podstatná část těchto praktik byla namířena na spojení mysli a těla s přírodou, respektive vesmírným principem. Většinou se jednalo a dodnes jedná o metody posilující jak tělo, tak mysl ve smyslu fyzické odolnosti a vůle lidské mysli. Snahou však bylo dosažení nezávislosti na vlastním egu a tělu. Může se zdát, že tyto cíle jsou proti sobě, ale opak je pravdou. Cílem je očista a oproštění, vedlejším účinkem těchto metod je zvýšení odolnosti. Naše očista misogi nemá proto v japonských očích význam, jaký tomuto slovu přiřazují v jeho domovině. Většinou se očista provádí na konci roku nebo dvakrát do roka. Typickou podobou je zimní koupel ve vodopádech, vstupování do moře či jezera v zimě. Misogi je však každodenní očista rukou a úst při vstupu do šintoistických svatyň. Některé podoby misogi můžete vidět zde.

Forma misogi v Nozomi Dojo

Praktikování misogi se rozšířilo do více budó a klubů a jeho forma se v každém z nich trochu změnila.

Misogi v Nozomi Dojo cvičíme v kruhu. Jednu hodinu ve stejném rytmu cvičíme jediný sek, a to kiri-oroshi doprovázený kiai (vertikální sek s nápřahem nad hlavu do vodorovné polohy se střídavou prací nohou vpřed-vzad na místě. Celé cvičení provádějí všichni s dřevěným cvičným mečem bokkuto.

 

Pravidla misogi v Nozomi Dojo

  1. Misogi je poslední oficiální trénink v roce.
  2. Misogi se cvičí s dřevěným cvičným mečem bokkuto.
  3. Misogi začíná společným nástupem v kruhu (seiretsu) a krátkou meditací (mokusó) a pozdravem (za-rei).
  4. Misogi se provádí v kruhu do středu dódžó, cvičí se jediný sek - kiri-oroshi doprovázený kiai.
  5. Uprostřed dojo svítí svíčka.
  6. Misogi trvá 1 hodinu bez zastavení.
  7. Misogi není možné rušit pozdním příchodem, a narušit tak společnou energii. Kdo přijde pozdě, počká mimo dódžó na konec a nebude rušit misogi vstupem do dódžó. Misogi se provádí ve společném rytmu.
  8. Misogi je možné opustit předčasně, pokud člověk cítí nevolnost nebo slabost na hranici svých sil. V tichosti přestane cvičit, provede zasunutí meče nótó (osame-to) a opustí v tichosti dódžó. Cvičenec počká mimo dódžó na konec misogi, poté se normálně účastní závěrečného nástupu.
  9. Misogi končí po jedné hodině a ukončí jej vedoucí osoba celého misogi posledními 100 silnými seky prováděnými společně s ostatními.
  10. Misogi se zakončí společným nástupem (seiretsu), krátkou meditací (mokuso) a pozdravem (za-rei)

Misogi 2012

 

Misogi 2016