NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

Technica Cup
Národní pohár kendó, Praha

Výsledky

2017 ▪  Praha, 26.2.2017

Kategorie junioři

1. Lohnický Jakub Nozomi Dojo, Hradec Kr. CZ
2. Máliš Vít SanDoMon Bílina CZ
3. Havelka Ondřej
Dunka Martin
Nozomi Dojo, Hradec Kr.
SanDoMon Bílina
CZ
CZ
FS Yotsumoto
Havlíček Ondřej

Kensei

CZ

Kategorie ženy

1. Eichlerová Nikol Nozomi Dojo, Hradec Kr. CZ
2. Hoflenher Manuela Kendo Linz AT
3. Eichlerová Viktorie
Jeníčková Zuzana
Nozomi Dojo, Hradec Kr.
 
CZ
CZ
FS Vavrlová Dita   CZ

Kategorie smíšená

.
1. Fritz Martin Nozomi Dojo, Hradec Kr CZ
2. Šimek prokop Nozomi Dojo, Hradec Kr CZ
3. Štěpán PAvel ml.
Kyncl Tomáš
Nozomi Dojo, Hradec Kr.
Kensei
CZ
CZ
FS Eichlerová Viktorie
Hoflenher Manuela
Nozomi Dojo, Hradec Kr.
 
CZ
AT
 
 

 

2016 ▪  Praha, 21.2.2016

Kategorie junioři

1. Havelka Ondřej Nozomi Dojo, Hradec Kr. CZ
2. Máliš Vít ml. SanDoMon Bílina CZ
3. Fizek Jan
Štefka Miroslav
SanDoMon Bílina
Nozomi Dojo, Hradec Kr.
CZ
CZ
FS      

Kategorie ženy

1. Ziegelheimová Jana SanDoMon Bílina CZ
2. Hoflenher Manuela Kendo Linz AT
3. Eichlerová Nikol
Vytlačilová Eliška
Nozomi Dojo, Hradec Kr.
Katsu bó kenri kai, Praha
CZ
CZ
FS Pončíková Jana Seishinkan, Brno CZ

Kategorie smíšená

.
1. Fritz Martin Nozomi Dojo,Hradec Kr. CZ
2. Cílek Jan VŠTJ Technika Praha strojní - oddíl San Do Mon CZ
3. Häckl Daniel
Novák Marek
Katsu bó kenri kai, Praha
Katsu bó kenri kai, Praha
CZ
CZ
FS      
 
 

 

2015    Praha, 22.2.2015

 Kategorie junioři
1. Havelka Lukáš Nozomi Dojo
2. Kopiště Lukáš Nozomi Dojo
3.
3.
Dunka
Havelka Ondřej
Sandomon Bílina
Nozomi Dojo
BFS Hadinec Martin Nozomi Dojo
Kategorie ženy
1. Ziegelheimová Jana SanDoMon Bílina
2. Štěpánová Pavla Nozomi Dojo
3.
3.
Luchesi Karolína
Štěpková
 
BFS    
Kategorie smíšená
1. Fritz Martin Nozomi Dojo
2. Murakami Japonsko
3.
3.
Dudáš Ondřej
Ziegelheim Jindřich
Katsu bó kenri kai
SanDoMon Bílina
BFS Kopiště Lukáš Nozomi Dojo
 
 

2014    Praha, 23.2.2014

 Kategorie junioři
1. Kopiště Lukáš Nozomi Dojo
2. Štefka Miroslav Nozomi Dojo
3.
3.
Havelka Lukáš
Havelka Ondřej
Nozomi Dojo
Nozomi Dojo
BFS Havelka Ondřej Nozomi Dojo
Kategorie ženy
1. Ziegelheimová Jana SanDoMon Bílina
2. Vytlačilová Eliška Katsu bó kenri kai
3.
3.
Riesslerová Aneta
Štěpánová Pavla
Tenshin Dojoi
Nozomi Dojo
BFS Hlaváčková Zuzana VŠTJ Technika Praha strojní - oddíl San Do Mon
Kategorie smíšená
1. Cílek Jan VŠTJ Technika Praha strojní - oddíl San Do Mon
2. Ziegelheimová Jana SanDoMon Bílina
3.
3.
Havelka Lukáš
Ziegelheim Jindřich
Nozomi Dojo
SanDoMon Bílina
BFS Dudáš Ondřej Katsu bó kenri kai
 
 

2013    Praha, 24.3.2013

 Kategorie ženy
1.místo Cílková Jaroslava SanDóMon Praha
2.místo Kašíková Ludmila Seishinkan
3.místo
3.místo
Drcmánková K.
Ziegelheimová Jana
Kagawa Kai
SanDóMon Bílina
BFS Luchesi Karolína Kagawa Kai
Kategorie smíšená
1.místo Fritz Martin Nozomi Dojp
2.místo Ziegelheimová Jana SanDóMon Bílina
3.místo
3.místo
Cílek Jan
Buňata Tomáš
SanDóMon Praha
Kacubó Kenrikai
BFS Suchý Michal Kacubó Kenrikai
 

2012    Praha, 19.2.2012

 Kategorie ženy
1.místo Murata Yuri Seishinkan
2.místo Luchesi Karolína Kagawa-Kai
3.místo
3.místo
Štěpánová Pavla
Klodová Barbora
Nozomi Dojo
Kacubó Kenrikai
BFS    
Kategorie smíšená
1.místo Fritz Martin Nozomi Dojo
2.místo Cílek Jan Sandómon
3.místo
3.místo
Kyncl Tomáš
Novák Marek
Kensei Praha
Kacubó Kenrikai
BFS Štěpánová Pavla Nozomi Dojo
 

2011    Praha,

 Kategorie ženy
1.místo Ziegelheimová Jana Sandómon Bílina
2.místo Dohányosová Denisa Sandómon
3.místo
3.místo
Králová Daniela
Žáčková Eliška
Seishinkan
Sandómon
BFS Králová Daniela Seishinkan
Kategorie smíšená
1.místo Fritz Martin Nozomi Dojo
2.místo Laibrt Lukáš Fudoshin Kai
3.místo
3.místo
David Tomáš
Dohányosová Denisa
Seishinkan
Sandómon
BFS Hejlík Antonín Kacubó Kenrikai
 

2010

 Kategorie ženy
1.místo Štěpánová Pavla Nozomi Dojo
2.místo Žáčková Eliška Sandómon
3.místo
3.místo
Luchesi Karolína
Vlčková Alena
Kagawa-Kai
Kagawa-Kai
BFS Žáčková Eliška Sandómon
Kategorie smíšená
1.místo Štěpán Pavel ml. Nozomi Dojo
2.místo Fritz Martin Nozomi Dojo
3.místo
3.místo
Häckl Daniel
Míšek Jakub
Kacubó
Sandómon
BFS Švorc O. Sandómon
   

2009

 Kategorie ženy
1.místo Ziegelheimová Jana Sandómon
2.místo Stejskalová Jaroslava Sandómon
3.místo
3.místo
Jiřičková Kateřina
Žáčková Eliška
Sandómon
Sandómon
BFS    
Kategorie smíšená
1.místo Ziegelheim Jindřich Sandómon
2.místo Dudáš Ondřej Kacubó Kenrikai
3.místo
3.místo
Novák Marek
Štěpán Pavel ml.
Kacubó Kenrikai
Nozomi Dojo
BFS    
 

2008

 Kategorie ženy
1.místo Ziegelheimová Jana Sandómon
2.místo Stejskalová Jaroslava Sandómon
3.místo
3.místo
Dvořáková Petra
Luchesi Karolína
Sandómon
Kagawa Kai
BFS  ---  ---
Kategorie smíšená
1.místo Ziegelheim Jindřich Sandómon
2.místo Cílek Jan Sandómon
3.místo
3.místo
Fritz Martin
Laibrt Lukáš
Nozomi Dojo
Fudoshin Kai
BFS Laibrt Lukáš Fudoshin Kai
 

2007

 Kategorie ženy
1.místo Jiřičková Katka Sandómon
2.místo Jarošová Vladislava Sandómon
3.místo
3.místo
Gregorovičová Martina
Stejskalová Jaroslava
Kacubó kenrikai
Sandómon
BFS Dvořáková Petra Sandómon
Kategorie smíšená
1.místo Fritz Martin Nozomi Dojo
2.místo Christ Dominik Sandómon
3.místo
3.místo
Berger Tomáš
Fous Michal
Kacubó Kenrikai
Sandómon
BFS Dudáš Ondřej Kacubó Kenrikai
 

2006

 Kategorie ženy
1.místo Ziegelheimová Jana Sandómon
2.místo Stejskalová Jaroslava Sandómon
3.místo
3.místo
Luchesi Karolína
Štěpánová Pavla
Kagawa Kai
Nozomi Dojo
BFS Jiřičková Kateřina Sandómon
Kategorie smíšená
1.místo Baumruk Filip Kacubó Kenrikai
2.místo Berger Tomáš Kacubó Kenrikai
3.místo
3.místo
Häckl Daniel
Laibrt Lukáš
Kacubó Kenrikai
Fudoshin Kai
BFS Fous Michal Sandómon
 

2005

Kategorie ženy

 

Kategorie ženy nebyla vypsána

Kategorie smíšená

1.místo Baumruk Filip Kacubó Kenrikai
2.místo Fritz Martin Nozomi Dojo
3.místo
3.místo
Hlaváček Marek
Trabalík Martin
Sandómon
Sandómon
BFS Luchesi Karolína Kagawa Kai
 

2004

Kategorie ženy

 

Kategorie ženy nebyla vypsána

Kategorie smíšená

1.místo Fritz Martin Nozomi Dojo
2.místo Fiala  
3.místo
3.místo
Kollár
Šedivý
 
BFS    
 

2003

Kategorie ženy

 

Kategorie ženy nebyla vypsána

Kategorie smíšená

1.místo    
2.místo    
3.místo
3.místo
   
BFS    
 

2002

Kategorie ženy

 

Kategorie ženy nebyla vypsána

Kategorie smíšená

1.místo    
2.místo    
3.místo
3.místo
   
BFS