NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

Zen Nihon Kendo Renmei Seitei Iaido Kata

Seitei iai

Vznik Zen Nihon Kendo Renmei Seitei Iaido Kata (Seitei Iai)

Nejtěžším období pro veškerá bojová umění v Japonsku byla doba po ukončení druhé světové války, kdy byla bojová umění zakázána.

Ale již v roce 1954 (1952) byly založeny Zen Nihon Kendo Renmei (ZNKR, Celo-japonská federace Kendó) a Zen Nihon Iaido Renmei (ZNIR, Celo-japonské federace Iaidó), která se po dvou letech včlenila do ZNKR. Došlo také ke sjednocení podmínek pro udělování technických stupňů.

Představitelé ZNKR si uvědomovali, že cvičení Kendó umožňuje získat zkušenosti pouze s rovným, bambusovým mečem, který je velmi lehký, není skutečným mečem a umožňuje dělat pohyby, které je nemožné provádět se skutečným mečem. Z tohoto důvodu činitelé federace cítili, že moderní Kendó (šinai Kendó) není dostatečné pro to být "cestou meče" a proto hledali cesty k nápravě této situace. V roce 1966 proběhlo v Ósace první Iaido Taikai a bylo rozhodnuto, že pro lidi cvičící Kendó bude vytvořen zjednodušený systém výuky Iaidó. Komise jedenácti držitelů vysokých technických stupňů různých škol Iaidó, které předsedal Kazuo Ótani (tehdy předseda ZNKR) ustanovila specifické techniky tasení meče vhodné pro všechny studenty a představitele moderního Kendó. Komise dojednala, že základem umění tasení meče bude užití šinkenu a pět hlavních způsobů tasení meče:

  • horizontální sek bezprostředně po vytažení meče
  • sek nad hlavu a dolů
  • diagonální sek zleva doprava
  • sek provedený po odvrácení seku
  • bodací pohyb

Tento systém byl nazván ZNKR Seitei Iaido Kata a první veřejné představení nově vzniklého výukového systému Seitei Iai proběhlo 1. dubna 1969 v areálu Butokuden ve městě Kjóto. Jeho prezentace se ujal KANIMOTO Eichi. Od tohoto dne začala platit pravidla pro výuku Seitei Iai.

Nejprve vzniklo sedm technik, které odpovídaly pěti metodám užití skutečného meče. Tři techniky se provádí v seiza, jedna z pozice iai hiza a tři z pozice v postoji. Těchto sedm representativních forem bylo nazváno setei gata. V roce 1980 byly přidány další tři techniky tasení meče, v roce 1988 došlo k pozměnění pravidel pro závodníky i rozhodčí a v roce 2000 byly přidány další dvě techniky tasení v postoji.

Podle pravidel ZNKR je Seitei Iai považována za samostatnou školu. Je však dobré mít na paměti, že tato škole vznikla především z potřeb masového rozšíření Iaidó a pro potřeby kendistů a jedná se o základy Iaidó. Pokud chceme cvičit Iaidó, je nutné se věnovat i studiu korjú.

 

Mezníky z historie iaidó