NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

KEIKÓ - TRÉNINK KENDÓ

Keikó znamená opakovat a učit se od starších.

Obsah stránky

Obvyklé schéma tréninku

Základní prvky kendó - koncepty

Postoje - kamae

Práce nohou - aši sabaki

Techniky kendó - waza

 

Obvyklé schéma tréninku

Před samotným tréninkem je třeba se správně obléknout, připravit si bógu  a šinaj. Pokud šinaj není v pořádku, je třeba jej opravit. S poškozeným šinajem se nesmí cvičit. Jednotlivé tréninkové jednotky obvykle neobsahují všechny tréninkové prvky. Základem však vždy je vytírání tělocvičny, nástup, rozcvička, suburi a závěrečný nástup.

Vytírání tělocvičny – zókin gake

Význam není jen čistě pragmatický – odstranit nečistoty z podlahy (přeci jen se cvičí naboso) a zahřát se před tréninkem, ale také hlubší. Vytíráním očišťujeme svoji mysl od všech negativních vlivů dne.

Normální text stránky

Nástup

Nástup a úvodní rej (pozdrav) patří k základní etice každého dojo.

Rozcička

Zahřátí a protažení svalů.

Suburi

Jedná se o cvičení seků bez soupeře. Významem suburi není jen v procvičení základních úderů, protažení a přípravě na hlavní trénink, ale jedná se plnohodnotný trénink kendó. Cvičit suburi je nutné s plným nasazením a koncentrací na každý úder. Obvykle se cvičí v kruhu.

Nihon kendó kata

Cvičení předepsaných forem ve dvojicích s bokkenem. Více informací v kapitole  Kendó/Nihon kendó kata.

Kihon

Nácvik technik, výpadů, práce nohou a rukou většinou bez bógu. Velmi důležitá část tréninku, která se neustále opakuje a procvičuje.

Kirikaeši

Jde o předem stanovený sled úderů a patří k nejdůležitějším cvičením, neboť rozvíjí téměř všechny prvky (principy) kendó. Při kirikaeši se pozná, jak je kendista zdatný a kolik toho umí. Kirikaeši rozvíjí – harmonii ducha, meče a těla, odhad vzdálenosti a načasování (maai), postoj (šisei), bojového ducha (kiai), dýchání (kokyú), práci nohou (aši sabaki), držení šinaie (tenouči), tlak na soupeře (seme), přesnost úderů (datocu), připravenost a bdělost (zanšin), držení středu a vytrvalost.

Techniky v bógu

Nácvik základních seků, útočných a obranných technik. Cvičí se ve dvojicích s postupnou výměnou partnerů

Učikomi-geiko

Cvičení výpadů ve dvojicích s postupnou výměnou partnerů.
- přímé údery, šikake waza keiko, ódži waza keiko, renzoku waza keiko...

Kakari-geiko

Cvičení série výpadů a kombinací seků v rychlém sledu bez přestávky. Cvičí se ve dvojicích s postupnou výměnou partnerů.

Džigejko

Cvičný zápas bez počítání bodů. Nemá vítěze. Cvičí se ve dvojicích s postupnou výměnou partnerů.
Hikitate keiko – cvičný zápas, při kterém pokročilý vede méně zkušeného (učitel žáka).
Gakoku keiko – dva stejně silní soupeři proti sobě.

Závěrečný nástup

Nástup a závěrečný pozdrav (rej) patří k základní etice každého dojo.

 

Základní prvky kendó - koncepty

Rei

Pozdrav. V širším významu znamená respekt a úctu k sensejovi, cvičencům a soupeřům při zápase.

Kiai

Kiai je krátký, silný bojový výkřik, který vychází ze spodní části břicha po jeho zpevnění a ve sportovních utkáních slouží k zastrašení soupeře, získání většího sebevědomí a pro celkové zpevnění těla (kime). Kiai souvisí s uměním hlubokého a prodlouženého dýchání. Držení těla je měkké a pružné, ústa zavřená a brada je přitažena ke krku. V mentální rovině kiai není jen výkřik, ale bojový duch. Je důležité, aby se bojovník nedostal pod soupeřův kiai, tedy nenechal se zastrašit nebo vyvést z rovnováhy. Pomocí kiai se snažíme zkoncentrovat a zmobilizovat veškerou svoji sílu a prostřednictvím kiai vedeme utok, takže je maximálně silný a efektivní. Správné kiai je jednou z podmínek uznání platného bodu v zápase

Střed

Při zápase je důležité získat pro sebe střed. Kendista, který pro sebe získá střed je napůl cesty k vítězství. Střed získáme pomocí pohybu šinejem nebo tělem. Snažíme se držet pevné kamae (střeh, postoj) a přitom je jedno, jaký druh kamae použijeme. Získání středu má i svoji mentální rovinu. Znamená to být v harmonii jak myslí, tak tělem, oprostit se od veškerých emocí, neuvažovat o výhře nebo o prohře a zaútočit rozhodně a plnou silou. Je nutné myslet/nemyslet, soustředit se/nesoustředit se. Je to dost obtížné pochopit, musí to přijít samo mnohaletým tréninkem.

Seme

Seme je jeden z nejdůležitějších prvků kendó a nedá se vysvětlit na několika řádcích na webu. Lze se jej částečně naučit dlouholetým tréninkem.

Zjednodušeně seme znamená tlak na soupeře, a to jak fyzický tak psychický. Fyzický tlak vyvíjíme pomocí šinaje, tělem a pohybem a snažíme se soupeře vyvést z jeho středu. Psychický tlak vytváříme především pomocí silného kiai.

Ki-ken-tai-iči

Harmonie ducha, meče a těla.

Ki – energie (přeneseně kiai, nasazení, mysl)

Ken – meč (přeneseně seknutí, bodnutí)

Tai – tělo (výpad, nohy, ruce)

Při útoku je třeba použít všechny prvky v jeden okamžik, vše zkoordinovat do harmonie jednoho pohybu. Nic nesmí zaostávat nebo předbíhat. Jedná se o velmi důležitý princip.

Maai a načasování

Ma-ai je vzdálenost mezi soupeři. Odhad vzdálenosti je v kendó klíčový prvek a kendó snad nejlépe ze všech bojových umění učí tomuto odhadu. Možná i proto je součástí výcviku japonských policistů. Pokud neudržíme správnou vzdálenost, nemůžeme účinně zaútočit nebo uniknout soupeřovu útoku.

Vzdálenosti jsou:


čikai maai (čikama) – krátká vzdálenost
issoku ittó no maai – střední (základní) vzdálenost
tó maai (tóma) – dlouhá vzdálenost
cuba zeri ai – soupeři jsou úplně u sebe a dotýkají se cubami.

 

Základní vzdálenost je issoku ittó no maai. Je to vzdálenost, ze které je možné jedním krokem vpřed nebo vzad provést účinný útok nebo útoku uniknout. Čikama – z této vzdálenosti je možné okamžitě zaútočit, ale pozor, to může i soupeř. Tóma – z této vzdálenosti není možné soupeře zasáhnout. Je nutné provést krok do základní vzdálenosti.

Cuba zeri ai – je to něco jako klinč v boxu, ale v kendu lze z této pozice velmi účinně zaútočit. Proto je nutné být velmi ostražitý a v žádném případě to není odpočinková pozice!

Načasování je další důležitý prvek, který úzce souvisí s maai. Vyčkat na vhodný okamžik, neútočit bezhlavě, útočit v okamžiku ztráty středu soupeře, jeho odkrytí, nesoustředění a ze správné vzdálenosti.

Mecuke

Mecuke znamená oční kontakt se soupeřem. V kendó se díváme soupeři přímo do očí a současně periferním viděním sledujeme jeho celé tělo a široké okolí. Cílem je vidět soupeře jako celek a současně vnímat detaily pohybu. Mecuke také znamená vidět skrz oči soupeře až do jeho nitra, proniknout do jeho mysli a odhadnout tak jeho záměry.

Kime

Zpevnění celého těla v poslední fázi útoku.

Zanšin

Jedná se o stav ostražitosti mysli ihned po provedeném útoku. Útočník musí po provedeném útoku, ať již úspěšném nebo neúspěšném, zůstat ostražitý, naprosto soustředěný a být připravený útok ihned zopakovat nebo krýt případný protiútok.

Tenouči

V poslední fázi seku provádějí ruce držící šinai tenouči. Tenouči je zastavení meče v jednom okamžiku, špička meče se nesmí po provedení úderu hýbat.

Iči-gan ni-soku san-tan ši-riki

V překladu znamená za prvé oči, za druhé nohy, za třetí odvaha, za čtvrté síla. V kendó totiž není síla to nejdůležitější

Strategie

Strategie záleží jen a jen na samotném kendistovi. Především je potřeba se dostat do výhodné pozice k útoku, během zápasu hledat slabiny soupeře, zmást jej, vylákat, dostat se do výhodné pozice. Pokud začneme útok, pak musí být rozhodný a s plným nasazením. Pokud máte nějaké slabiny, snažte se, aby je soupeř neodhalil.

Postoje - kamae

Společenské postoje a pozdravy

Nadpis Popis

shisei tai

šizei taj

postoj spatný

moku-rei

moku rej

pozdravení partnera mírným předkloněním

ritsu-rei

ricu rej

pozdravení váženého partnera hlubším předklonem

seiza

sejza

sed na patách

za-rei

za rej

pozdrav v seiza

 

Bojové postoje a pozdravy

Nadpis Popis

Sage To

sagetó

postoj shizen-tai s držením meče za záštitu (tsuba) v ruce volně podle těla

Tai To

taitó

zvednutí meče (šinaie) k levému pasu

Sonkyo-nuke-to

sonkjó-nuke-tó

tasení meče s přesunem do dřepu (sonkyo = dřep)

Osame To

osame tó

zasunutí meče v sonkyo

Kamae

kamae

základní postoje s taseným mečem

Chudan No Kamae

čúdan no kamae

střední pásmo (střeh), meč je držen ve střední pozici před tělem

Gedan  No Kamae

gedan no kamae

dolní pásmo (střeh), meč je držen ve spodní pozici před tělem

Migi Jodan No Kamae

migi džódan no kamae

horní pravé pásmo (střeh)

Hidary Jodan No Kamae

hidary džódan no kamae

horní levé pásmo (střeh)

Hasso No Kamae

hasó no kamae

levý postoj kamae (pozice nohou je obrácená), meč je držen blízko ramene, čepel vedle pravého ucha, cuba na úrovni rtů

Wakigamae

wakigamae

levý postoj kamae (pozice nohou je obrácená) s mečem šinai schovaným za tělem, meč je držen na straně těla, špička směřuje vzad

 

Práce nohou - Ashi Sabaki

Existují čtyři způsoby práce nohou: Ajumi-aši, okuri-aši, hiraki-aši a tsugi-aši. Aši-sabaki je prováděno pomocí suri-aši. Mimo ajumi-aši začínají a končí všechny aši-sabaki v aši-kamae.

Nadpis Popis
Aši-kamae Základní postavení nohou, umožňující okamžitě reagovat na pohyb protivníka.

ajumi-aši

Překroky vpřed nebo vzad.

okuri-aši

Posun první nohy ve směru pohybu a okamžitý přísun druhé nohy.
1. Vpřed nebo vzad. 2. Vpravo nebo vlevo. 3. Šikmo vpravo dopředu/dozadu, šikmo vlevo dopředu/dozadu).

hiraki-aši

 
Tsugi-aši Posun zadní nohy téměř na úroveň přední, dlouhý výkrok přední noy a přísun zadní nohy.

fumikomi-aši

 

 

Techniky kendó - waza

V kendó rozlišujeme útočné a obranné techniky. Techniky jsou prostředek, jak dosáhnout platného úderu na úderová místa, kterými jsou vršek hlavy (šómen, hidari men, migi men), obě předloktí (migi a hidari kote), trup ze stran (migi a hidari dó) a bodnutí do krku (cuki). Provedená technika neznamená bod, jako například u jiných bojových umění. Bod znamená jen správně provedený úder. Je to logické - správně provedenou technikou, například sražením meče, se ve skutečném boji nevítězí.

Shikake-Waza - techniky útoku

(Kendo Fundametals, revised in 1985 by the All Japan Kendo ederatin)

Nadpis Popis

Harai-waza

 

   Harai Men Omote

 

   Harai Men Ura

 

   Haraiotoshi Men

 

   Harai Kote  
   Harai Do  

Maki Otoshi-waza

 

  Maki Otoshi Men

 

  Maki Otoshi kote

 

Debana-waza

 

Ni-San Dan Waza  
Kote-Men, Kote-Do, Mem-Men, Men-Kote, Men Do, Tsuki-Men, Tsuki-Kote, kote-Men-Do, Tsuki-Men_Hiki-Do  

   Debana Kote

 

   Debena Men

 

Hiki-waza

 

   Hiki Men

 

   Hiki Kote

 

   Hiki Do

 

Katsugi-waza

 

   Katsugi-Men  
   Katsugi-Kote  

Katate-waza

 

   Katae-Migi Men

 

   Katate-Tsuki  
Jodan-waza  
   Jodan-Men  
   Jodan-Kote  
   

 

Oji-Waza - techniky obrany a následného útoku

(Kendo Fundametals, revised in 1985 by the All Japan Kendo ederatin)

Nadpis Nadpis

Suriage-waza

 

Men-suriage-Men Omote

 

Men-suriage-Men Ura

 
   Men-suriage_Kote  
   Men-suriage-Do Migi  
   Men-suriage-Do Hidari  
   Kote-suriage-Men  
   Kote-suriage-Kote  
   Tsuki-suriage-Men Omote  
   Tsugi-suriage-Men Ura  

Kaeshi-waza

 

Men Kaeshi Do

 

Kote Kaeshi Men

 

Men Kashi Men

 

Do Kaeshi Men

 
   
   
   
   
Uchiotoshi-waza  

Men Uchi Otochi Men

 

Kote Uchi Otochi Men

 

Kote Uchi Otochi Kote

 

Kote Uchi Otochi Kote Men

 

Do Uchi Otochi Men

 
   
Nuki-waza  

Men Nuki Do

 

Kote Nuki Men

 

Men Nuki Men

 

Kote Nuki Kote

 
   
   
   

 

Suburi - cvičení základních úderů

Nadpis Popis

Joge Buri

džóge buri

 

Shomen Buri

šómen buri

 

Sayumen Buri

sajúmen buri

 

Haya Suburi

haja suburi

 

Kirikaeshi

kirikaeši

 

Kirikaeshi Men

 

Kirikaeshi Do

 

Kirikaeshi Men Do