NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

KENDÓ - ÚVOD

Základní informace o kendó.

Obsah stránky

Historie

Sportovní kendó

Jak být úspěšný v kendó

Cíle a záměr cvičení kendó

 

Historie

"Ken" znamená meč a "dó" znamená způsob cesty ve smyslu způsobu života - životní styl. Kendó se tedy překládá jako cesta meče.

Přímým předchůdcem kendó je kendžucu (umění meče), které sloužilo především k zabití nepřítele v boji nebo souboji, tedy již tasenými meči, na rozdíl od iaidžucu (umění tasení meče), které je předchůdcem iaidó. V kendžucu je meč již vytasený, v iaidžucu je meč uložený v pochvě.

Historie japonského umění šermování sahá přes tisíc let zpátky do časů raného nošení obouručního meče japonskými válečníky buši, později známými jako samurajové. Největší rozmach kendžucu nastal v období Ašikaga (14. a 15. století) za doby téměř nepřetržitých válek mezi jednotlivými klany. Ovládání meče bylo otázkou života a smrti především v době sjednocování Japonska, které započal v 16. století Oda Nobunaga. Jeho pokračovatelem byl Tojotomi Hedejoši a celý proces sjednocení završil Ijatsu Tokugawa. Válečníci byli cvičeni k tomu, aby zacházeli s mečem jako by byl jejich prodlouženou paží a v období válek bylo jejich hlavním cílem zabít protivníky. Nejznámějším šermířem té doby byl Tsukahara Bokuden, který byl zakladatelem školy Kašima Šintó Rjú. Školy kendžucu se nazývaly rjú a v japonské historii jich bylo více než 200. Některé z nich se dochovaly až do dnešní doby. Například Katori šintó rjú, Jagjú šinkage rjú, Hajašizaki rjú a další.

Období válek skončilo v 17. století sjednocením Japonska pod šogunátní vládou rodu Tokugawů, který vládl v Japonsku až do reforem Meidži. V tomto období relativního míru nastal velký rozmach škol, kde nacházeli uplatnění samurajové, pro které již nebyla práce. V tomto období byl také sepsán, do té doby nepsaný, morální kodex samuraje - bušidó. Z tohoto období pochází snad nejznámější šermíř a filosof Mijamoto Musaši, autor Knihy pěti kruhů, který nebyl nikdy v souboji poražen. Dalším významnými filosofem a šermířem byl Jagjú Munemori, autor díla Meč a zen a zenový kněz Takuan Sóhó, autor díla Cesta zenu, cesta meče.

 Koncem 18. století, v období Edo, byl k výcviku dávného válečnického umění určen bambusový meč šinaj v podobě, jak jej známe dnes. Současně bylo vytvořeno lehké brnění bógu na ochranu cvičenců.

V roce 1868 došlo k reformě Meidži, byl zrušen šogunát a vláda se vrátila do rukou císaře. Skončila tak éra feudalismu v Japonsku. Třída samurajů byla zrušena a bylo jim zakázáno nosit meče. V roce 1877 vzniklo povstání samurajů, které bylo poraženo nově vzniklou pravidelnou armádou po vzoru západních států a také díky moderním palným zbraním. Éra samurajů tak definitivně skončila a začal úpadek klasického kendžucu. Umění meče se v této době pěstovalo výhradně v armádě a u policie.

V letech 1911 – 1912 bylo zavedeno kendó, které se transformovalo ze starodávného bojového umění kendžucu. V kendó není hlavním cílem porazit nepřítele, jde zde především o cíle výchovné a o utváření harmonické osobnosti. Vzniklo sloučením několika starých škol, především Nakaniši Ittó Rjú. Kendó bylo zpřístupněno široké veřejnosti a byla stanovena pravidla pro kendó zápas. V této době vznikla i Nihon Kendo Kata, základní formy pro cvičení s bokkenem, který se více podobá klasickému meči katana. Před druhou světovou válkou bylo v Japonsku kendó zavedeno do škol jako povinný předmět a postupně se začalo rozšiřovat za hranice Japonska. Po druhé světové válce bylo v poraženém Japonsku, tehdy pod správou spojenců, kendó i další bojová umění zakázána.

V roce 1952 však byla založena Všejaponská Federace Kendó (Zen Nihon Kendó Remnei), kendó bylo obnoveno a znovu se zavedlo do škol a stalo s v Japonsku nejrozšířenějším bojovým uměním.

V roce 1969 byla založena Evropská Federace Kendó, která každoročně pořádá Mistrovsví Evropy, mimo roku, kdy je Mistrovství světa.

V roce 1970 byla ustanovena Mezinárodní Federace Kendó. Od té doby se každé tři roky koná Mistrovství světa v kendó.

Od roku 1986 se cvičí kendó v České republice.

V roce 1992 bylo založeno Českomoravské sdružení Kendó, které zastřešilo aktivity kendó a iaidó. Činnost sdružení byla v roce 1998 ukončena a téhož roku založena Česká Federace Kendó, která nyní sdružuje 4 bojová umění - kendó, iaidó, džódó a naginatadó.

Sportovní kendó

Moderní sportovní kendó je velmi náročné jak fyzicky, tak psychicky a kendó souboj s dobrým oponentem je obrovským intenzivním zážitkem pro cvičence i pro diváky. Ve sportovním kendó platí jen zásahy vedené na předem určená místa těla – hlavu, zápěstí, boky a jediné bodnutí vedené do krční jamky. Technickým obsahem kendó jsou kryty, seky a bodnutí a techniky útoku a obrany (waza).

Více informací o zápasech kendó najdete v kapitole Kendó - zápas

Jak být úspěšný v kendó

 • být vážný od okamžiku vstupu do dódžo až do doby odchodu
 • neustále opakovat cvičení základů
 • neustále rozšiřovat své znalosti a dovednosti - pokud se učíš novou fázi nebo techniku, neznamená to, že zapomeneš jinou
 • cvičit tělesné i duševní úsilí, formovat tělo a mysl
 • být trpělivý a ukázněný,
 • kultivovat lidského ducha
 • mít respekt k sobě, učitelovi, spolužákovi, oponentovi a ostatním lidem
 • mít respekt k přírodě
 • cvičit celým srdcem
 • maximálně se soustředit a zaměřit svoji mysl na to, co právě děláš, byť by to byly i jednoduché věci
 • nezapomínat, že kendó je neustálý proces učení a vše, co se v kendó učí, má smysl

 

Cíle a záměr cvičení kendó

Současným cílem kendó je vytvoření zralého lidského jedince, který v sobě slučuje tělesný, duševní a společenský rozvoj. Této harmonie je dosaženo prostřednictvím aktivního keiko (tréninku).

Bojové umění kendó je nyní chápáno jako sport, ale současně jako způsob duševního sebezdokonalování.

Kendó se dá cvičit v každém věku a začít se dá kdykoli. Mezi dětmi a jejich rodiči je velmi populární především proto, že děti tráví svůj volný čas v prostředí, které je pro ně atraktivní, zábavné a přitom výchovné.

Cílem “Kendó” je:

Formovat mysl a tělo,

zušlechťovat silného ducha

a správným a přesným cvičením

usilovat o zdokonalení se v umění kendó,

ctít lidskou laskavost a čest,

stýkat se s ostatními s upřímností a

vždy usilovat o zušlechtění sebe sama.

Takto bude člověk schopen

milovat svou zemi a společnost,

přispět k rozvoji kultury a

napomoci míru a štěstí

mezi všemi lidmi.