NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

KURZ KENDÓ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Účelem kurzu je poskytnout jeho absolventům základy kendó, připravit je na cvičení ve zbroji (bógu) a umožnit jim, aby se mohli naplno zapojit do cvičení v oddíle v případě, že je toto umění osloví a zaujme.

Kurz kendó je koncipován pro začátečníky. Komfort, který v kurzu nabízíme nemůžeme poskytnout nováčkům během roku. Avšak po domluvě s vedoucím oddílu nebo jeho zástupcem lze začít cvičit i v průběhu roku.

 • Účastník kurzu není členem oddílu Nozomi Dojo.

 • Kurz je určen pro děti od 6 let, pro dospělé, pro ženy i muže.

 • Po absolvování kurzu mohou absolventi pokračovat přihláškou do oddílu a cvičit se základnou.

 • Kurz obsahuje 14 jednotek po 1,5 hodině cvičení.

 • V průběhu kurzu se naučíte základy kendó.

 • Kurz je zakončen misogi společně se členy Nozomi Dojo.

 • Cena kurzu do 15 let činí 500,- Kč, od 15 let 800,- Kč

 • Cena zahrnuje

 • Pronájem prostor,

 • odborné učitele,

 • šátek tengui,

 • brožuru se základními pojmy kendó a osnovu cvičení,

 • zapůjčení šinaje (meč pro kendó),

 • účast na misogi,

 • sníženou cenu za dvoudenní soustředění a seminář kendó v Krkonoších v listopadu tohoto roku.

 • Místo: Základní škola Josefa Gočára, Hradec Králové, aula školy (1. patro) mapa

 • Čas cvičení: každé úterý od 17:00 do 18:30 hodin. Nutno přijít o cca 15 minut dříve

 • Termín začátku kurzu v roce 2022

 • Ukázkový trénink 8.9.2022 od 18:00 do 19:00 hodin -  nábor, ukázky kendó, iaidó, džódó, informace o kurzu, děti do 15ti let přijdou i s rodiči.

 • Začátek kurzu 13.9.2022, každé úterý od 17:00 do 18:30 hod.

 • 2. pol. prosince 2022 (den bude upřesněn) - ukončení kurzu společným cvičením misogi

Pozn: termíny a místo cvičení mohou být v průběhu srpna ještě upraveny (sledujte tuto stránku)

 

Přihláška do kurzu kendó - můžete stáhnout, vyplnit, naskenovat a poslat na e-mail stepan.hk@seznam.cz  nebo jen prostě přijďte na NÁBOR.