NOZOMI DOJO
SPORTOVNÍ KLUB KENDÓ A IAIDÓ
HRADEC KRÁLOVÉ
 

VEŘEJNÉ DOKUMENTY SPOLKU

 

DOKUMENTY

Stanovy ND Stanovy Nozomi dojo, z.s (základní a právní dokument spolku) Stanovy
Vnitřní řád Obsah Vnitřní řád obsah
Vnitřní řád č. I Jednací řád (postup pro schůzi valné hromady) Jednací řád
    Příloha I.1 - prezence
    Příloha I.2 - hlas. lístek
    Příloha I.3 - plná moc
Vnitřní řád č. II Volební řád (postup při volbách do orgánů spolku) Volební řád
Vnitřní řád č. III Finační řád (cestovné, odměny, výše příspěvků)
 
Finanční řád (pdf)
    Příloha III.1 CU popis
    Příloha III.2 CU formul
Vnitřní řád č. IV Systém Bučó (organizace, vedení, pravomoce a povinnosti vedoucích jednotlivých budó sdružených v Nozomi Dojo) Systém Bučó
Vnitřní řád č. V Směrnice zpracování a nakládání s osobními údaji. Směrnice zpracování a nakládání s OU
    Příloha V.1
Evidenční list člena - cvičence Formulář je určen pro nové členy. Stáhněte si jej, vyplňte a  podepsaný originál odevzdejte tajemníkovi oddílu. Evidenční list člena - cvičenec
Evidenční list člena - příznivce Formulář je určen pro příznivce oddílu. Stáhněte si jej, vyplňte a  podepsaný originál odevzdejte tajemníkovi oddílu. Evidenční list člena - příznivec
Přihláška do kurzu kendó Kurz kendó - informace o kurzu najdete ZDE.
Formulář je určen pro zájemce o kurz. Stáhněte si jej, vyplňte a  podepsaný originál odevzdejte na hodině kurzu.
Přihláška do kurzu kendó